POLITIKA PRIVATNOSTI

Ova Politika privatnosti ima za cilj da objasni na koji način se vrši obrada Vaših podataka o ličnosti kada preko Google Play ili App Store internet platformi odlučite da preuzmete i koristite mobilnu aplikaciju „Lift kviz“ (u daljem tekstu: "Aplikacija"), a sve u skladu sa Uslovima korišćenja, koje Vas ovom prilikom molimo da pročitate.

Podaci o ličnosti su podaci koji se odnose na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, posredno ili neposredno, pa to, primera radi, mogu biti podaci poput Vašeg imena i prezimena, JMBG-a, dana rođenja, fizičke ili email adrese, broja telefona, broja platne kartice i slično.

U slučaju da Aplikacija sadrži link ka drugim sajtovima ili servisima, molimo Vas da se upoznate sa njihovim zasebnim politikama privatnosti. Primera radi, kada budete preuzimali Aplikaciju preko Google Play ili App Store internet platformi, molimo da pročitate zasebne politike privatnosti ovih internet platformi.

Ko smo mi i kako nas možete kontaktirati?

Rukovalac podacima koje Aplikacija prikuplja je Lift Kviz d.o.o. sa registrovanim sedištem u Kralja Milana br. 25, 11000 Vračar, Beograd, matični broj: 21567370, PIB: 111909831, kontakt email: support@liftkviz.rs (u daljem tekstu: "Rukovalac" ili "Mi")

Ovo znači da mi, kao Rukovalac, prikupljamo i obrađujemo Vaše podatke o ličnosti i odlučujemo kako i u koju svrhu vršimo takvu obradu.

Vrste podataka koje prikupljamo

Mi prikupljamo različite podatke o ličnosti u nekoliko različitih situacija.

Prilikom preuzimanja Aplikacije, a pre momenta registracije (kreiranja korisničnog naloga), od Vas ne prikupljamo bilo kakve podatke o ličnosti.

Ukoliko odlučite da se registrujete, odnosno kreirate korisnički nalog na Aplikaciji, od Vas ćemo prikupiti određene podatke o ličnosti.

Postoji nekoliko načina kreiranja korisničkog naloga. Ukoliko, na primer, odlučite da se registrujete koristeći vaš Facebook nalog, sačuvaćemo korisničko ime koje odaberete prilikom kreiranja korisničkog naloga na Aplikaciji, a imaćemo i automatski pristup Vašoj profilnoj fotografiji sa društvene mreže Facebook.

Ukoliko ne želite da obrađujemo Vašu profilnu fotografiju sa Facebook-a, možete promeniti podešavanja na Facebook-u putem sledećeg linka: https://www.facebook.com/settings?tab=applications.

Imajte u vidu da promene ovih podešavanja mogu onemogućiti Vaše korišćenje Aplikacije, ukoliko ste nalog na Aplikaciji kreirali putem Vašeg Facebook profila.

Takođe, ukoliko ste kreirali korisnički nalog na aplikaciji preko Vašeg Facebook naloga, možete izabrati da obrišete tu fotografiju i da koristite drugu koju sami odaberete.

Ukoliko odaberete da se registrujete koristeći svoj Google nalog, sačuvaćemo korisničko ime koje odaberete prilikom kreiranja korisničkog naloga na Aplikaciji i email adresu koja je povezana sa tim Google nalogom. Takođe se možete registrovati unošenjem svoje email adrese koja nije vezana za vaš Google nalog i lozinke koje odaberete, u kojem slučaju ćemo sačuvati vaše korisničko ime koje odaberete prilikom kreiranja korisničkog naloga na Aplikaciji, email adresu i izabranu lozinku.

Nezavisno od načina kreiranja naloga u Aplikaciji, ukoliko ste nam prilikom kreiranja naloga dali prethodni pristanak, možemo opciono prikupiti podatke poput fotografije sa naloga, podatak o Vašem polu i godištu, kao i o izabranim interesovanjima. Ove podatke obrađujemo kako bismo unapredili Vaše korisničko iskustvo, kao i da bismo Vam slali push notifikacije da se u realnom vremenu igra kviz koji smatramo da bi Vam bio zanimljiv shodno Vašim interesovanjima, osim ukoliko niste u podešavanjima na Vašem mobilnom uređaju isključili slanje push notifikacija. Takođe, ove podatke koristimo da bismo Vam slali promotivne poruke, za koje smatramo da su u skladu sa Vašim interesovanjima.

Ukoliko igrajući kviz putem Aplikacije osvojite novac i zahtevate isplatu istog, kao i ukoliko igranjem kviza u toku godine osvojite više od ukupno 13.248 rsd1 , kako bismo Vam isplatili osvojeni novac, odnosno za Vas platili porez na dohodak u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, vodili evidenciju o ukupnom iznosu novca koji je isplaćen svakom od korisnika kviza i uverili se da Vam je novac isplaćen, od Vas ćemo prikupiti sledeće podatke:

  1. Ukoliko ste rezident Republike Srbije:
    1. ako ste izabrali da isplatu izvršimo preko dinarskog žiro računa, potrebno je da unesete Vaše ime i prezime, broj žiro računa, JMBG, kontakt mejl i broj telefona.
    2. ako ste izabrali da isplatu izvršimo purem PostNet uputnice, potrebno je da unesete Vaše ime i prezime, JMBG, adesu, kontakt mejl i broj telefona.
  2. Ukoliko niste rezident Republike Srbije, isplatu vršimo putem PayPal servisa, u kojem slučaju je potrebno da unesete Vaše ime i prezime, broj pasoša, zemlju u kojoj je pasoš izdat, PayPal email adresu, kontakt email i broj mobilnog telefona.

U gore navedenim slučajevima, broj telefona i email adresu koristimo samo da biste potvrdili da su podaci koje ste uneli ispravni nakon što Vam pošaljemo SMS sa kodom za potvrdu, kao i ukoliko se ipak ispostavi da ste uneli pogrešne podatke, možemo da Vas blagovremeno kontaktiramo u cilju ispravke pogrešnih podataka i omogućavanja isplate osvojenog novca, odnosno omogućavanja podnošenja poreske prijave za porez na dohodak, u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. U cilju podnošenja poreske prijave za porez na dohodak u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije, Kompanija ima pravo da Vam zatraži dodatne lične podatke.

Svrha obrade i pravni osnov

Mi obrađujemo Vaše podatke u sledeće svrhe:

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo po osnovu zaključenja ili izvršenja ugovora, odnosno na osnovu Vašeg pristanka, na osnovu našeg legitimnog interesa, kao i u cilju ispunjenja naših zakonom propisanih obaveza.

U odnosu na podatke koje obrađujemo na onovu pristanka (opcione podatke koje popunjavate prilikom registracije, odnosno fotografija, pol, godište i/ili Vaša interesovanja), Vaš pristanak možete povući u svakom trenutku, slanjem zahteva na mejl: support@liftkviz.rs .


Sa kim delimo Vaše podatke

Neke od Vaših podataka delimo sa našim partnerima ili trećim licima, kako bismo ispunili određene obaveze prema Vama (isplata osvojenog novca), odnosno ispunili obaveze koje nam nalaže relevantan zakon, ili Vam slali obaveštenja o promotivnim ponudama za koje verujemo da su u skladu sa Vašim interesovanjima.

Sa partnerima koji se bave marketingom delimo određene agregirane podatke poput pola, godišta i interesovanja koje ste izabrali prilikom registracije za sajt ali su ovi podaci anonimizovani i ne mogu dovesti do Vaše identifikacije.

Sa servisima PayPal, odnosno PostNet, odnosno sa bankom delimo samo Vaše podatke koji su neophodni da bi Vam se izvršilo plaćanje novca osvojenog igranjem kviza preko Aplikacije. Tako, sa PayPal-om delimo samo Vašu email adresu, a sa PostNet servisom delimo Vaše ime i broj telefona.

Sa Poreskom upravom Republike Srbije delimo podatke u slučaju da smo za Vas bili u obavezi da podnesemo poresku prijavu za porez na dohodak, u skladu sa zakonom.

Zaštita podataka

Mi se staramo o tome da Vaši podaci budu bezbedni. Sa tim u vezi, implementirali smo odgovarajuće tehničke i organizacione mere da Vaše podatke o ličnosti zaštitimo od neovlašćene obrade i od slučajnog gubitka, oštećenja ili uništenja. Štitimo integritet Vaših podataka korišćenjem SSL enkripcije i odgovarajućih sigurnosnih šifara.

Rok čuvanja podataka

Podatke potrebne za registraciju i opcione podatke koje ste nam dali prilikom registracije čuvamo dok imate otvoren nalog na Aplikaciji. Ukoliko odlučite da obrišete svoj nalog, obrisaćemo ove podatke i prestati sa njihovom obradom.

Podatke koje unosite prilikom popunjavanja zahteva za isplatu čuvamo takođe dok imate otvoren nalog na Aplikaciji, a ukoliko odlučite da obrišete svoj nalog, navedene podatke ćemo čuvati u roku od 5 godina od momenta prikupljanja, u skladu sa zakonskim rokom.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Čuvamo podatke o ličnosti na serverima koji se nalaze u državama na teritoriji Evrope, odnosno koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Naši serveri se nalaze u Nemačkoj.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti:

Gore navedena prava možete ostvariti tako što ćete nas kontaktirati na sledeći mejl: support@liftkviz.rs

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, kome možete podneti i pritužbu u skladu sa zakonom.

Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Izmene i dopune Politike privatnosti

Ukoliko odlučimo da izmenimo Politiku privatnosti, sve izmene ćemo postaviti ovde. Ukoliko su takve izmene značajne, možemo odlučiti da pošaljemo e-mail našim registrovanim korisnicima sa izmenama Politike privatnosti. U slučaju da nove izmene Politike privatnosti nalažu nove načine obrade Vaših podataka o ličnosti za koje je, u skladu sa zakonom, potreban Vaš pristanak, mi ćemo takav pristanak od Vas blagovremeno zatražiti.1 Odnosno drugi iznos u skladu sa važećim Zakonom o porezu na dohodak građana Republike SrbijePOLITIKA KOLAČIĆA

Naša upotreba kolačića i sličnih tehnologija

Mi, Lift Kviz d.o.o. sa registrovanim sedištem u Kralja Milana br. 25, 11000 Vračar, Beograd, matični broj: 21567370, PIB: 111909831, kontakt email: support@liftkviz.rs (u daljem tekstu: „Mi“) koristimo kolačiće, alate za razvoj softvera („SDK-ovi“) i slične tehnologije da bismo zapamtili određene informacije sa ciljem da omogućimo funkcionisanje aplikacije „Lift kviz“ („Aplikacija“), poboljšamo Vaše iskustvo korišćenja Aplikacije, shvatimo na koji način je koristite i slično.

Za detaljnije informacije o kolačićima i sličnim tehnologijama koje koristimo i o svrhama u koje ih koristimo pogledajte detalje u nastavku.

Šta su kolačići i slične tehnologije

Kada instalirate Aplikaciju, možemo koristiti naše kolačiće, ili kolačiće trećih lica. Na primer, možemo koristiti servise trećih strana, poput Google-a, koji postavljaju kolačiće kada koristite našu Aplikaciju. Ovo nam pomaže da shvatimo kako koristite naše usluge kako bismo ih poboljšali.

Korišćenje kolačića i SDK-ova pomaže nama i trećim licima da analiziraju kako koristite Aplikaciju i vrše oglašavanje.

Tipovi kolačića koje koristimo


Neophodni kolačići vam omogućavaju instaliranje Aplikacije i kreiranje naloga na njoj, kao i da vas drže ulogovane na Aplikaciji.

Da biste registrovali nalog na Aplikaciji, možete da koristite svoj postojeći nalog na mreži Facebook. Tokom registracije koristeći Facebook login dodatak, a u zavisnosti od vaših podešavanja, možemo imati uvid u vašu fotografiju i korisničko ime postavljenu na vašem nalogu na Facebook mreži.

Ukoliko registrujete nalog na Aplikaciji preko Vašeg Facebook profila, Facebook može prikupljati informacije kao što su: vreme kada ste instalirali Aplikaciju, vreme kada ste je pokrenuli, evenutalne greške koje mogu nastati prilikom korišćenja Aplikacije i slično. Facebook može prikupljati ove podatke od strane svih korisnika Aplikacije, bez obzira da li su registrovani korisnici Facebook mreže ili ne.

Da biste razumeli korišćenje podataka od strane Facebook-a, informišite se na sledećem linku https://www.facebook.com/policy.php

Ukoliko registrujete nalog na Aplikaciji unošenjem svoje email adrese i lozinke koja nije povezana sa Vašim Google nalogom, koristićemo servis Google Firebase Authentication. Ovaj dodatak koristimo kako biste kreirali svoj korisnički nalog i kako biste ostali ulogovani u Aplikaciji. Google Firebase Authentication može prikupljati podatke o Vašoj IP adresi za vreme postojanja Vašeg korisničkog naloga. Ukoliko odlučite da izbrišete svoj korisnički nalog, ovi podaci će biti obrisani najkasnije u roku od 180 dana od dana brisanja naloga.


Ovi kolačići prikupljaju informacije o broju korisnika Aplikacije, koliko dugo je koristite, operativnim sistemima, modelu uređaja i sl. Da bismo dobili ove podatke koristimo Google Analytics for Firebase, analitički servis koji pruža Google LLC ili Google Ireland Limited, u zavisnosti od lokacije sa koje koristite Aplikaciju. Nijedan od ovih podataka nam ne može omogućiti otkrivanje vašeg identiteta.

Da biste bolje razumeli korišćenje podataka od strane Google-a, informišite se na sledećem linku:

Google Politika privatnosti.

Šta ako ne želite da Google Analytics for Firebase koristi vaše podatke u svrhe oglašavanja?

Možete isključiti upotrebu kolačića od strane Googlea tako što ćete posetiti stranicu za odjavljivanje Google oglašavanja https://www.google.com/policies/technologies/ads/.


Ove kolačiće koristimo kako bismo vam slali obaveštenja na platformama kao što su Android i iOS. Obaveštenja možemo da šaljemo na pojedine uređaje, grupe uređaja ili određene teme ili segmente korisnika. Dalje, ovaj tip kolačića koristimo kako bismo kreirali marketinške kampanje na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram.

- Da bismo vam slali obaveštenja koristimo One Signal SDK, servis koji pruža Lilomi, Inc.

U zavisnosti od vaših podešavanja, prikupljeni podaci mogu uključivati i preciznu lokaciju (tj. podatke o nivou GPS-a) ili informacije o WiFi-u, aplikacijama koje ste instalirali na svom uređaju. Naša Aplikacija posredstvom ovog servisa koristi identifikatore za mobilne uređaje (uključujući Android oglašivački ID ili oglašivački identifikator za iOS, respektivno) i tehnologije slične kolačićima, ali Vas uz pomoć ovih identifikatora ne možemo identifikovati.

Da biste bolje razumeli korišćenje podataka od strane One Signal-a informišite se na sledećem linku: OneSignal politika privatnosti.

Šta ako ne želite da primate obaveštenja koja vam šaljemo na ovaj način?

U većini slučajeva možete onemogućiti prijem obaveštenja podešavanjem svog uređaja i to klikom na: „Podešavanja“ i „Notifikacije“ gde možete omogućiti ili onemogućiti prijem obaveštenja za određenu ili sve aplikacije koje imate instalirane na svom uređaju. Ukoliko isključite notifikacije, nećete primati ni obaveštenja koja se odnose na samu igru (podsetnik za početak igre i sl.)

Šta ako ne želite da One Signal koristi vaš jedinstveni identifikator uređaja za advertajzing zasnovan na Vašim interesovanjima?

Ukoliko vaš uređaj koristi Android operativni sistem, kliknite na: aplikaciju Google -> Podešavanja -> Ads i odaberite da li želite ili ne želite da vam se prikazuju oglasi zasnovani na vašim interesovanjima

- Da bismo kreirali marketinške kampanje na društvenim mrežama Facebook i Instagram i poboljšali usluge koje vam pružamo kroz Aplikaciju koristimo Facebook SDK za Andorid i iOS. Ovi dodaci mogu prikupljati podatke kao što su: model uređaja koji koristite, operativni sistem, veličina ekrana, jačina procesora i sl.